ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΦΛ.

 

Πρόεδρος: Λγος (ΠΖ) Σιδερίδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:
ΕΠΟΠ Επχιας (ΕΜ) Γρηγοριάδης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: ΕΜΘ Αλχιας (ΠΒ) Κόλτσης Αθανάσιος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ανθλγος (ΠΖ) Δαλαμήτρος Χρήστος
Ταμίας: ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ) Γκούλος Νικόλαος
Μέλος: ΕΠΟΠ Επχιας (ΠΖ) Πεντερίδης Παύλος
Μέλος: ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΒ) Αναγνωστόπουλος Αφεντούλης

Πρόεδρος:

Λγος (ΠΖ) Σιδερίδης Γεώργιος  

Αντιπρόεδρος:

ΕΠΟΠ Επχιας (ΕΜ) Γρηγοριάδης Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας:

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΒ) Κόλτσης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Ανθλγος (ΠΖ) Δαλαμήτρος Χρήστος

Ταμίας:

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ) Γκούλος Νικόλαος

Μέλος:  ΕΠΟΠ Επχιας (ΠΖ) Πεντερίδης Παύλος
Μέλος:  ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΒ) Αναγνωστόπουλος Αφεντούλης

 

Loading...