ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΦΛ.

 

Πρόεδρος: Αθανάσιος Κόλτσης
Αντιπρόεδρος:
Γεώργιος Σιδερίδης
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Ευαγγέλου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Παύλος Πεντερίδης
Ταμίας: Νικόλαος Γκούλος
Μέλος: Παύλος Ζαραβέλης
Μέλος: Θεόδωρος Νάιδος

Πρόεδρος:

Αθανάσιος Κόλτσης  

Αντιπρόεδρος:

Γεώργιος Σιδερίδης

Γενικός Γραμματέας:

Βασίλειος Ευαγγέλου

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Παύλος Πεντερίδης

Ταμίας:

Νικόλαος Γκούλος

Μέλος:  Παύλος Ζαραβέλης
Μέλος:  Θεόδωρος Νάιδος

 

Loading...